Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Εξωγήινοι στο διάστημα, μυστήρια, UFO – Το μυστικό αποκαλύπτεται

Τι είναι οι εξωγήινοι;

Στην επιστημονική φαντασία, οι εξωγήινοι είναι φανταστικοί οργανισμοί που δεν κατάγονται από τον πλανήτη Γη. Μερικές φορές ο όρος περιορίζεται σε μη ανθρώπινα ευφυή εδη από άλλους πλανήτες.
Στην επιστήμη, μία εξωγήινη μορφή ζωής είναι κάτι που δεν είναι από τον πλανήτη Γη. Η επιστήμη δεν έχει εντοπίσει εξωγήινες μορφές ζωής, αλλά
γίνονται προσπάθειες να αναζητηθούν. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν τομείς όπως η exobiology και έργα όπως το SETI (Ινστιτούτο Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης).
Οι εξωγήινοι μπορούν επίσης να έχουν νοημοσύνη ή τεχνητή ζωή και όχι να είναι απαραίτητα ζωντανοί «οργανισμοί». Η ζωή όπως την ξέρουμε και την κατανοούμε ότι δεν είναι παρά μια δυνατότητα. Ο όρος «εξωγήινος» χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό που είναι διαφορετικό από τον κανόνα ή από εμάς.
Δείτε το ντοκιμαντέρ του National Geographic: Εξωγήινοι στο διάστημα, μυστήρια, UFO – Το μυστικό αποκαλύπτεται
-->

Από το periergaa
loading...