Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έκθεση του S&P Ratings: «Οι ελληνικές τράπεζες είναι στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου»

Στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες η S&P Ratings, λόγω των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα. Συγκεκριμένα, ο οίκος τοποθετεί την Ελλάδα στο group 10 μαζί με τράπεζες από χώρες όπως η Ουκρανία. Μια κατηγορία χαμηλότερα, στο group 9, βρίσκονται οι τράπεζες από χώρες όπως η Κύπρος, ο Λίβανος και η Αργεντινή.
Σύμφωνα με την S&P, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν κινδύνους μεγαλύτερους σε σχέση με
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στη χώρα και την μέτρια ανάκαμψη η οποία εξαρτάται από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Ο οίκος χρησιμοποιεί ένα σύστημα από το 1 μέχρι το 10 με το 1 να αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ρίσκο.
-->
«Οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς έχουν υποφέρει από μεγάλες εκροές καταθέσεων και περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης στην κεφαλαιαγορά» καταλήγει ο οίκος.
Από το makeleio
loading...